Tillbaka till Om oss

Välkommen till Tingvallakyrkan

Information med anledning av coronaviruset

Vi sänder våra gudstjänster live (direktsänt) via internet från och med 5 april. Sändningen börjar kl 11.00. Klicka här för att komma till sändningen.

Från och med 29 mars får allmänna sammankomster ha maximalt 50 personer.  Eftersom antalet gudstjänstbesökare i vår kyrka under de senaste veckorna haft god marginal till 50 personer, fortsätter vi med våra planerade gudstjänster. Vi kommer att informera i dörren, understryka vikten av att sitta glest och räkna antalet besökare. Skulle vi närma oss 50 personer kommer vi att berätta det innan själva gudstjänsten börjar och föreslå alternativ aktivitet, t ex en meditationspromenad.   Fotot är taget i Bangladesh hos en av Diakonias samarbetsorganisationer. Barnen lär sig att tvätta händerna enligt samma råd som vi får från Folkhälsomyndigheten.

Tills vidare håller Café T stängt, mycket verksamhet är satt på paus, medan kyrkan fortsätter att hålla öppet. Förändringar kan ske snabbt – se kalendariet.

Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingen och i vår kyrka tillsvidare. Känner man sig däremot frisk, finns ingen anledning att stanna hemma – med reservation för förbudet mot samlingar med fler än 50 personer, se ovan. Vi följer utvecklingen och råden från myndigheter och Equmeniakyrkan. När det gäller Öppna Förskolan följer vi riktlinjer från Region Värmland och håller stängt tills vidare, se under Öppna Förskolans rubrik nedan.

Vi försöker hålla informationen på hemsida och facebook så uppdaterade vi förmår. Men läget kan förändras snabbt. Vi hänvisar därför till https://www.krisinformation.se/ för den senaste informationen. 

När livet ställs på sin spets väcks oro. Men det finns också något annat som ofta vaknar till liv. Insikten om vad som verkligen är viktigt i livet. Vår blick öppnas för sådant vi annars lätt tar för givet.- läs vad kyrkoledarna i Equmeniakyrkan skriver. 

Aktiviteter

Just nu är många av våra aktiviteter satta på paus.  Det gäller t ex Tisdagsträffen och annan verksamhet som riktar sig mer mot äldre. Equmenias aktiviteter fortsätter tills vidare. Vi fortsätter med gudstjänsterna men annonserar inte kyrkfika. Vi anpassar allt eftersom, och gör det som kan göras. Kom ihåg att du kan ringa våra pastorer och diakon för samtal! Vi kommer också att utvidga våra aktiviteter, t ex våra gudstjänster och andakter på nätet allteftersom vi lär oss. Se vad som händer just i dag i kalendariet här bredvid.

Ursäkta röran – det byggs om i grannfastigheten

… men ingången till kyrkan öppen som vanligt. Om den är låst – ring på klockan! Välkommen in!

Café T

…  håller stängt tills vidare på grund av risken för smittspridning. Kaffe/te och eventuellt tilltugg kan serveras av frisk anställd personal.

Hela ”normaltidsmenyn” hittar du här. 

 

Imago Dei – Du är Guds avbild

… är namnet på ett gudstjänstprojekt som pågår i Tingvallakyrkan. Tre gudstjänster under vårterminen undersöker vi gudsbilder och människobilder. Hur vi benämner Gud, det högsta goda, spelar det någon roll för hur vi värderar varandra? Hur vi ser på kroppar, mäns och kvinnors? Har de kvinnliga medeltida mystikerna något att lära oss? Vi utforskar med hjälp av bibeltexter, böner, musiker och dansare. Koreograf är Karin Svedberg. Gudstjänsterna äger rum vanlig gudstjänsttid. Återstående gudstjänst är den 12 april, påskdagen.  Bild: Margareta Jansson.

 

Babyrytmiken

… tar paus tills vidare med anledning av smittspridning av Coronaviruset.  Vanligtvis är vi igång onsdagar kl 11.15 -12.00. Föräldrar och barn 0-12 månader är välkomna.  Efteråt kan du äta pajlunch i cafét och gå till Öppna Förskolan. Vill du läsa mer, klicka på rubriken.

Öppna Förskolan

…  håller tyvärr stängt på grund av risk för smittspridning av Coronaviruset – på inrådan av Region Värmland. Vanliga tider hälsar vi barn och föräldrar välkomna måndagar 9.30 – 14.00, onsdagar 12.00 – 16.00 och fredagar 9.30 – 14.00. Vill du veta mer om verksamheten klicka på rubriken!

Tingvallakyrkans Internationella Vängrupp

… pausar tills vidare.  I vanligare tider bjuder vi in till språkträning onsdagar 9.30 -12.00 och handarbete med språkträning (TIV Handarbete) torsdagar 9.30 -12.00. OBS! Verksamheten är öppen, ingen föranmälan behövs. Läs mer här.

Expeditionen

har telefontid tisdag och fredag 10-12. Onsdag 13-15. Övriga tider svarar vi om vi har möjlighet.

Kontakt

med församlingens anställda – klicka på rubriken så kommer du till sidan med kontaktuppgifter. 

Adress: Tingvallakyrkans församling, Östra Torggatan 18, 65224 Karlstad. Tel exp 054 15 38 80.

Tingvallakyrkans församling och hållbarhet

Hållbarhetsfrukosten som var planerad 18 april flyttas fram till hösten. Vi återkommer till datumet, men läs mer om innehållet här! Anmälan sker alltid till anmalan@kyrkanicentrum.se senast onsdagen innan. Tips från Equmeniakyrkans uppdaterade klimatfasta finns om du följer den här länken: http://www.klimatfasta.nu

Konfirmera dig naturligt

Vi samarbetar i friluftskonfa med andra equmeniaförsamlingar runt Karlstad. Klicka på rubriken så kommer du till informationen! Vårens konfirmander kommer från Tingvallakyrkan och Skårekyrkan och konfirmerades söndagen den 26 maj.