Tillbaka till Barn & unga

Babyrytmik

Välkommen till Babyrytmiken!

Babyrytmiken är en nära stund med musik och dans där du har ditt barn i fokus. Rytmiken varar en termin, men du kommer de gånger som passar dig. Vi träffas normalt på onsdagar 11.15-12 under terminstid och håller på i 45 minuter. Ingen anmälan eller avgift.

För att verksamheten ska vara så smittsäker som möjligt, begränsar vi antalet deltagare till 10 vuxna och deras barn. När du kommer möts du av en låda med ”biljetter”, som du återlämnar när du går. Är lådan tom är det fullt i lokalen. Kanske finns det plats senare under dagen. Vi utvärderar verksamheten kontinuerligt så vi tar gärna emot synpunkter och tankar.

Kom ihåg att både barn och föräldrar skall vara symptomfria!

Cafét är stängt, men du kan vara kvar och fika enkelt fika och leka fram till kl. 16.00 i Öppna Förskolan

På måndagar och fredagar kl. 9.30 – 14.00 samt onsdagar 12 – 16 finns Öppna Förskolan – ingen anmälan. Se mer under rubriken ”Öppna Förskolan”!

Frågor? Kontakta oss på telefonnummer 054 153880 eller skriv till rytmikledaren och vår förskolepedagog elvy@kyrkanicentrum.se