Tillbaka till Barn & unga

Babyrytmik

Välkommen till Babyrytmiken

Babyrytmiken är en nära stund med musik och dans där du har ditt barn i fokus. Vi välkomnar barn 0-12 månader och deras föräldrar. Rytmiken varar en termin, men du kommer de gånger som passar dig. Vi träffas normalt på onsdagar 11.15-12 under terminstid och håller på i 45 minuter. Ingen anmälan eller avgift.

Vårterminen har börjat! Vi är rädda om varandra och har begränsat deltagarantal. Utanför kyrkan hittar du en låda med ”biljetter”. Ta en med dig när du går in. Biljetterna lämnas tillbaka efteråt. Är lådan tom är lokalen full, och du är välkommen till Öppna Förskolan lite senare, eller nästa rytmiktillfälle.

– På Öppna förskolans Facebook-sida som du hittar här finner du förinspelade sånger och sagostunder.

På tisdagar och fredagar kl. 9.30 – 14.00 samt onsdagar 12 – 16 finns under terminstid Öppna Förskolan – ingen anmälan. Se mer under rubriken ”Öppna Förskolan”!

Frågor? Kontakta oss på telefonnummer 054 153880 eller skriv till rytmikledaren och vår förskolepedagog elvy@kyrkanicentrum.se