Tillbaka till Gudstjänst & andakt

Konfirmation

Konfirmera dig naturligt

 

Tingvallakyrkans församling, Equmenia i Karlstad och Lövnäs kyrkan på Hammarö bjuder in dig som till hösten börjar årskurs 8 att delta i konfirmationsläsning med friluftslivsinriktning. Kanske är du eller har varit scout, eller kanske gillar du helt enkelt att vara ute.

Vi träffas några lördagar och några eftermiddagar, någon hajk och läger. Vi försöker hitta tider som passar så bra som möjligt. Vi deltar även i några gudstjänster.  Vi eldar, vandrar, är ute så mycket som möjligt, och pratar om tro, tvivel, fred, miljö, kärlek.

Läsningen börjar med en träff för konfirmander och föräldrar onsdag 5/9 kl. 18.00 i Tingvallakyrkan.

Vill du veta mer? Kontakta pastor Per-Ulrik Johansson, 054-22 444 82, diakon Jovita Sosa, 054- 22 444 83.

Anmäl dig senast 31/8 till per-ulrik.johansson@kyrkanicentrum.se och ange blivande konfirmandens namn, adress, födelsedata, hemtelefonnummer och mobilnummer samt målsmans namn, mobilnummer och mailadress.

Vi tar ut ett självkostnadspris på 1 400 kr. Då ingår Bibel, material, hajk och läger, och ett fint kort som tas vid läsningens slut. Avgiften betalas in på Tingvallakyrkans församlings pg 37 24 30-9 senast 31 januari 2019. Det går att dela upp betalningen på flera tillfällen. Glöm inte att skriva med konfirmandens namn vid inbetalning!

Välkommen!