Tillbaka till Gudstjänst & andakt

Konfirmation

Konfirmera dig naturligt

Tingvallakyrkans församling, Equmenia i Karlstad och Skårekyrkan har under läsåret 2018-2019 konfirmationsläsning med friluftslivsinriktning. För dig som kanske är eller har varit scout, eller kanske gillar du helt enkelt att vara ute.

Vi träffas några lördagar och några eftermiddagar, någon hajk och läger. Vi försöker hitta tider som passar så bra som möjligt. Vi deltar även i några gudstjänster.  Vi eldar, vandrar, är ute så mycket som möjligt, och pratar om tro, tvivel, fred, miljö, kärlek.

Vill du veta mer? Kontakta pastor Per-Ulrik Johansson, 054-22 444 82

Anmälningstiden för läsårets konfirmationsgrupp har gått ut, men hör av dig till Per-Ulrik Johansson om du är sent ute!

Vi tar ut ett självkostnadspris på 1 400 kr. Då ingår Bibel, material, hajk och läger, och ett fint kort som tas vid läsningens slut. Avgiften betalas in på Tingvallakyrkans församlings pg 37 24 30-9 senast 31 januari 2019. Det går att dela upp betalningen på flera tillfällen. Glöm inte att skriva med konfirmandens namn vid inbetalning!

Välkommen!