Kalender

Detta händer i Tingvallakyrkan den närmaste tiden framöver. Kalendern uppdateras löpande.

15 april, 2021
 • Kl: 10:00 - 12:00
  Kyrkan öppen för ljuständning och bön

16 april, 2021
 • Kl: 09:00 - 10:00
  Digital morgonandakt

 • Kl: 10:00 - 12:00
  Kyrkan öppen för ljuständning och bön

 • Kl: 10:30 - 12:30
  Pilgrimsvandring samling vid Tingvallakyrkan

 • Kl: 11:00 - 12:00
  Digital Sång och sagostund, anmälan till elvy@kyrkanicentrum.se

 • Kl: 19:00 - 20:00
  Tornado (tonår) digitalt länk jovita@kyrkanicentrum.se

17 april, 2021
 • Kl: 10:00 - 15:00
  INSTÄLLT Grön kyrka - vandring runt Södra Hyn.

18 april, 2021
 • Kl: 11:00 - 13:00
  GUDSTJÄNST, "Den gode herden", Sara Flodkvist. Musik Anki Löwenhamn

 • Kl: 12:15 - 13:15
  Församlingsmöte via zoom

20 april, 2021
 • Kl: 14:00 - 16:00
  Kyrkan öppen för ljuständning och bön

 • Kl: 18:15 - 19:45
  Scout - info scout@kyrkanicentrum.se

21 april, 2021
 • Kl: 09:00 - 10:00
  Morgonandakt digitalt

 • Kl: 11:15 - 11:45
  Digital Babyrytmik, anmälan till elvy@kyrkanicentrum.se

 • Kl: 14:00 - 16:00
  Kyrkan öppen för ljuständning och bön

 • Kl: 18:00 - 19:30
  18.00 - 19.30 Bibelsamtal Johannesevangeliet via zoom

22 april, 2021
 • Kl: 10:00 - 12:00
  Kyrkan öppen för ljuständning och bön

23 april, 2021
 • Kl: 09:00 - 10:00
  Digital morgonandakt

 • Kl: 10:00 - 12:00
  Kyrkan öppen för ljuständning och bön

 • Kl: 10:30 - 12:30
  Pilgrimsvandring samling vid Tingvallakyrkan

 • Kl: 11:00 - 12:00
  Digital Sång och sagostund, anmälan till elvy@kyrkanicentrum.se

 • Kl: 19:00 - 20:30
  Tornado (tonår) digitalt - länk jovita@kyrkanicentrum.se

24 april, 2021
 • Kl: 09:00 - 10:00
  Digital Hållbarhetsfrukost "Hållbara måltider", David Hellholm, Jovita Sosa, Bo-Jacob och Sara Enqvist, PU Johansson, Bo Enqvist

 • Kl: 10:00 - 11:00
  Familjescout. Anmälan per-ulrik.johansson@tingvallakyrkan.se

25 april, 2021
 • Kl: 11:00 - 13:00
  GUDSTJÄNST, "Vägen till livet", Per-Ulrik Johansson. Musik Per-Ulrik Johansson, Nils Erik Hagström med flera

27 april, 2021
 • Kl: 14:00 - 16:00
  Kyrkan öppen för ljuständning och bön

 • Kl: 18:15 - 19:45
  Scout - info scout@kyrkanicentrum.se

28 april, 2021
 • Kl: 09:00 - 10:00
  Morgonandakt digitalt

 • Kl: 11:15 - 11:45
  Digital Babyrytmik, anmälan till elvy@kyrkanicentrum.se

 • Kl: 14:00 - 16:00
  Kyrkan öppen för ljuständning och bön

29 april, 2021
 • Kl: 10:00 - 12:00
  Kyrkan öppen för ljuständning och bön

30 april, 2021
 • Kl: 09:00 - 10:00
  Digital morgonandakt

 • Kl: 10:00 - 12:00
  Kyrkan öppen för ljuständning och bön

 • Kl: 11:00 - 12:00
  Digital Sång och sagostund, anmälan till elvy@kyrkanicentrum.se

2 maj, 2021
 • Kl: 11:00 - 13:00
  GUDSTJÄNST, "Att växa i tro", Per-Ulrik Johansson. Musik Linda Arne

4 maj, 2021
 • Kl: 18:15 - 19:45
  Scout - info scout@kyrkanicentrum.se

5 maj, 2021
 • Kl: 09:00 - 10:00
  Morgonandakt digitalt

 • Kl: 14:00 - 16:00
  Kyrkan öppen för ljuständning och bön

7 maj, 2021
 • Kl: 09:00 - 10:00
  Digital morgonandakt

 • Kl: 19:00 - 20:00
  Tornado (tonår) info jovita@kyrkanicentrum.se

9 maj, 2021
 • Kl: 11:00 - 13:00
  GUDSTJÄNST "Bönen". Anneli Sandberg. Stråkkvartett från Wermland Opera och Nils Erik Hagström spelar Mozart

11 maj, 2021
 • Kl: 18:15 - 19:45
  Scout - info scout@kyrkanicentrum.se

12 maj, 2021
 • Kl: 09:00 - 10:00
  Morgonandakt digitalt

 • Kl: 14:00 - 16:00
  Kyrkan öppen för ljuständning och bön

14 maj, 2021
 • Kl: 09:00 - 10:00
  Digital morgonandakt

 • Kl: 19:00 - 20:00
  Tornado (tonår)info jovita@kyrkanicentrum.se