Kalender

Detta händer i Tingvallakyrkan den närmaste tiden framöver. Kalendern uppdateras löpande.

10 augusti, 2022
 • Kl: 09:00 - 09:15
  Morgonandakt - sänds även digitalt

 • Kl: 14:00 - 16:00
  Öppen kyrka - samtal om söndagens bibeltexter, fika

  Plats: Kyrksal, församlingssal

14 augusti, 2022
 • Kl: 17:00 - 19:00
  GUDSTJÄNST "Goda förvaltare", Per-Ulrik Johansson. Musik Inger Bergström. Kyrkfika.

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS innebandy Tingvallagymnasiets idrottshall. Kontaktperson: Johannes Arkbro 0767868368

17 augusti, 2022
 • Kl: 09:00 - 09:15
  Morgonandakt - sänds även digitalt

 • Kl: 14:00 - 16:00
  Öppen kyrka - samtal om söndagens bibeltexter, fika

  Plats: Kyrksal, församlingssal

21 augusti, 2022
 • Kl: 11:00 - 13:00
  GUDSTJÄNST, "Upprättelsens gåva", Anneli Sandberg. Musik Karin Wahlén. Kyrkfika.

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS innebandy Tingvallagymnasiets idrottshall. Kontaktperson: Johannes Arkbro 0767868368

 • Kl: 18:00 - 20:00
  Samtal med politiker i Skårekyrkan samarr TINGVALLAKYRKAN OCH SKÅREKYRKAN

  Plats: Skårekyrkan, Renvallsvägen 28, 653 50 Karlstad, Sverige

22 augusti, 2022
 • Kl: 18:00 - 20:00
  Musikkåren övar

23 augusti, 2022
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

24 augusti, 2022
 • Kl: 09:00 - 09:15
  Morgonandakt - sänds även digitalt

 • Kl: 12:00 - 16:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 14:00 - 16:00
  Öppen kyrka - samtal om söndagens bibeltexter, fika

  Plats: Kyrksal, församlingssal

26 augusti, 2022
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

28 augusti, 2022
 • Kl: 11:00 - 13:00
  GUDSTJÄNST "Tro och liv", Anneli Sandberg. Musik Anki Löwenhamn, Helena Friman, Nils Erik Hagström, Tomas Svensson och Anna Svensson. Kyrkfika.

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS innebandy Tingvallagymnasiets idrottshall. Kontaktperson: Johannes Arkbro 0767868368

30 augusti, 2022
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

31 augusti, 2022
 • Kl: 09:00 - 09:15
  Morgonandakt - sänds även digitalt

 • Kl: 12:00 - 16:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 14:00 - 16:00
  Öppen kyrka - samtal om söndagens bibeltexter, fika

  Plats: Kyrksal, församlingssal

2 september, 2022
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

3 september, 2022
 • Kl: 10:00 - 12:00
  Leva i ovisshet - samtal om existentiell hälsa - tema: Mening

  Plats: Församlingsal + café

4 september, 2022
 • Kl: 11:00 - 13:00
  Nattvards och samlingsgudstjänst "Friheten i Kristus", Per-Ulrik Johansson, Anneli Sandberg, Jovita Häggmyr. Musik Tingvallakyrkans musikkår. Barnens stund. Kyrkfika. Sänds även digitalt.

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS innebandy Tingvallagymnasiets idrottshall. Kontaktperson: Johannes Arkbro 0767868368

5 september, 2022
 • Kl: 15:00 - 17:00
  Stick och trivs

6 september, 2022
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 14:00 - 16:00
  Tisdagsträff

  Plats: Café + församlingsal

7 september, 2022
 • Kl: 09:00 - 09:15
  Morgonandakt - sänds även digitalt

 • Kl: 10:00 - 12:00
  TIV - träna svenska

 • Kl: 11:15 - 12:00
  Babyrytmik

 • Kl: 12:00 - 16:00
  Öppna förskolan