Kalender

Detta händer i Tingvallakyrkan den närmaste tiden framöver. Kalendern uppdateras löpande.

23 oktober, 2017
  • Kl: 09:30 - 14:00
    Öppna Förskolan

    Plats: Förskolerummet

  • Kl: 18:00 - 20:00
    Stick & Trivs

  • Kl: 18:30 - 20:30
    Tingvallakyrkans musikkår övar

24 oktober, 2017
  • Kl: 10:30 - 12:00
    10.30-12.00 Bibelsamtal Markus

  • Kl: 19:00 - 21:00
    Gospel Groove Company

  • Kl: 19:00 - 21:00
    Ledarfest Equmenia - prel tid

    Plats: Stora studierummet

25 oktober, 2017
  • Kl: 09:30 - 12:00
    TIV Träna svenska

    Plats: Cafélokal

  • Kl: 11:15 - 12:00
    Babyrytmik

  • Kl: 12:00 - 16:00
    Öppna Förskolan

  • Kl: 13:00 - 15:30
    TIV Handarbetsgrupp

    Plats: Lilla studierummet

26 oktober, 2017
  • Kl: 12:00 - 13:30
    Sopplunch

27 oktober, 2017
  • Kl: 09:30 - 14:00
    Öppna Förskolan

    Plats: Förskolerummet

  • Kl: 19:00 - 22:00
    Tornado

    Plats: Hela kyrkan

29 oktober, 2017
  • Kl: 11:00 - 13:00
    GUDSTJÄNST. "Att leva tillsammans". Petter Jakobsson, Diakonia. Per-Ulrik Johansson, musik av Mixturen. Kyrkfika

  • Kl: 18:00 - 20:00
    PULS Innebandy

30 oktober, 2017
  • Kl: 09:30 - 14:00
    Öppna Förskolan

    Plats: Förskolerummet

  • Kl: 18:00 - 20:00
    Stick & Trivs

  • Kl: 18:30 - 20:30
    Tingvallakyrkans musikkår övar

31 oktober, 2017
  • Kl: 14:00 - 16:00
    Tisdagsträffen Katarina Lämås berättar om sitt arbete

  • Kl: 18:15 - 20:00
    Scout höstlov

  • Kl: 19:00 - 21:00
    Gospel Groove Company

1 november, 2017
  • Kl: 09:30 - 12:00
    TIV Träna svenska

    Plats: Cafélokal

  • Kl: 11:15 - 12:00
    Babyrytmik

  • Kl: 12:00 - 16:00
    Öppna Förskolan

  • Kl: 13:00 - 15:30
    TIV Handarbetsgrupp

    Plats: Lilla studierummet

2 november, 2017
  • Kl: 09:30 - 11:00
    Mixturen

  • Kl: 12:00 - 13:30
    Sopplunch

3 november, 2017
  • Kl: 09:30 - 14:00
    Öppna Förskolan

    Plats: Förskolerummet

  • Kl: 19:00 - 22:00
    Tornado höstlov

4 november, 2017
  • Kl: 11:00 - 13:00
    ALLHELGONAGUDSTJÄNST "Saliga ni som..." Ljuständning för under året avlidna. Anneli Sandberg, Jovita Sosa. Musik av Maria Rydberg.

5 november, 2017
  • Kl: 11:00 - 13:00
    NATTVARDSGUDSTJÄNST. "Det är hoppet som bär oss". Per-Ulrik Johansson. Cecile Claussen, flöjt.Kyrkfika

  • Kl: 18:00 - 20:00
    PULS Innebandy

6 november, 2017
  • Kl: 09:30 - 14:00
    Öppna Förskolan

    Plats: Förskolerummet

  • Kl: 18:00 - 21:00
    Tingvallakyrkans musikkår övar

  • Kl: 18:00 - 20:00
    Stick & Trivs

7 november, 2017
  • Kl: 18:15 - 20:00
    Scout

  • Kl: 19:00 - 21:00
    Gospel Groove Company

8 november, 2017
  • Kl: 09:30 - 12:00
    TIV Träna svenska

    Plats: Cafélokal

  • Kl: 11:15 - 12:00
    Babyrytmik

  • Kl: 12:00 - 16:00
    Öppna Förskolan

  • Kl: 13:00 - 15:30
    TIV Handarbetsgrupp

    Plats: Lilla studierummet

9 november, 2017
  • Kl: 12:00 - 13:30
    Sopplunch

  • Kl: 18:00 - 19:30
    Bibelsamtal Markusevangeliet kap 11-16

    Plats: Stora studierummet

10 november, 2017
  • Kl: 09:30 - 14:00
    Öppna Förskolan

    Plats: Förskolerummet

  • Kl: 19:00 - 22:00
    Tornado i Fagerås

11 november, 2017
  • Kl: 10:00 - 16:00
    Vandra genom Bibeln, Skårekyrkan. Samarr med Equmeniaförsamlingar i närområdet. Anmälan senast 6 november till P-U Johansson, 054 224 44 82.

12 november, 2017
  • Kl: 11:00 - 12:30
    GUDSTJÄNST. "I mörker och ljus" Anneli Sandberg. Sång av DaCapo. Kyrkfika

  • Kl: 12:30 - 14:30
    Församlingsmöte

  • Kl: 18:00 - 20:00
    PULS Innebandy

13 november, 2017
  • Kl: 09:30 - 14:00
    Öppna Förskolan

    Plats: Förskolerummet

  • Kl: 18:00 - 20:00
    Stick & Trivs

  • Kl: 18:30 - 20:30
    Tingvallakyrkans musikkår övar

14 november, 2017
  • Kl: 14:00 - 16:00
    Tisdagsträffen Marie Stenseke. Rädda arterna! Om mitt arbete i FN´s panel för biologisk mångfald

  • Kl: 18:15 - 20:00
    Scout i Tingvallakyrkan

    Plats: Kyrksalen samt cafë

  • Kl: 19:00 - 21:00
    Gospel Groove Company

15 november, 2017
  • Kl: 09:30 - 12:00
    TIV Träna svenska

    Plats: Cafélokal

  • Kl: 11:15 - 12:00
    Babyrytmik

  • Kl: 12:00 - 16:00
    Öppna Förskolan

  • Kl: 13:00 - 15:30
    TIV Handarbetsgrupp

    Plats: Lilla studierummet

16 november, 2017
  • Kl: 09:30 - 11:00
    Mixturen

  • Kl: 12:00 - 13:30
    Sopplunch

  • Kl: 18:30 - 20:00
    Adventskör

17 november, 2017
  • Kl: 09:30 - 14:00
    Öppna Förskolan

    Plats: Förskolerummet

  • Kl: 19:00 - 22:00
    Tornado

    Plats: Hela vån. 1

18 november, 2017
  • Kl: 10:00 - 15:00
    Equmenia Karlstads höstmarknad

19 november, 2017
  • Kl: 11:00 - 13:00
    SCOUTGUDSTJÄNST med alla åldrar. "Var redo". Per-Ulrik Johansson. Sång av Louise Hedberg med vänner.Kyrkfika

  • Kl: 18:00 - 20:00
    PULS Innebandy

20 november, 2017
  • Kl: 09:30 - 14:00
    Öppna Förskolan

    Plats: Förskolerummet

  • Kl: 18:00 - 20:00
    Stick & Trivs

  • Kl: 18:30 - 20:30
    Tingvallakyrkans musikkår övar

21 november, 2017
  • Kl: 10:30 - 12:00
    10.30-12.00 Bibelsamtal MArkus

  • Kl: 19:00 - 21:00
    Gospel Groove Company