Kalender

Detta händer i Tingvallakyrkan den närmaste tiden framöver. Kalendern uppdateras löpande.

4 april, 2020
 • Kl: 10:30 - 17:00
  Belarusdag - FRAMFLYTTAD

5 april, 2020
 • Kl: 11:00 - 13:00
  GUDSTJÄNST. "Jesus, de fattigas konung" Anneli Sandberg. Musik av Nils Erik Hagström och Göran Almqvist.

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS i Tingvallagymnasiets gymnastiksal

6 april, 2020
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna Förskolan - stängd

 • Kl: 18:00 - 21:00
  Musikkåren övar-Inställt

 • Kl: 18:00 - 20:00
  Stick & Trivs-Inställt

7 april, 2020
 • Kl: 10:30 - 12:00
  Promenadgrupp-Inställt

 • Kl: 18:15 - 19:45
  Scout i Mariebergsskogen

8 april, 2020
 • Kl: 09:00 - 09:15
  Morgonandakt

 • Kl: 09:30 - 12:00
  TIV svenska - inställt

 • Kl: 11:15 - 12:00
  Babyrytmik - inställd

 • Kl: 12:00 - 16:00
  Öppna Förskolan - stängd

 • Kl: 18:15 - 19:00
  Miniblås

 • Kl: 19:00 - 20:00
  Ungdomsbandet

9 april, 2020
 • Kl: 09:30 - 12:00
  TIV handarbete - inställt

 • Kl: 19:00 - 20:00
  GETSEMANESTUND med nattvard. Per-Ulrik Johansson.

10 april, 2020
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna Förskolan - stängd

 • Kl: 11:00 - 13:00
  KORSANDAKT. Per-Ulrik Johansson.

12 april, 2020
 • Kl: 11:00 - 13:00
  PÅSKDAGSGUDSTJÄNST med alla åldrar. Anneli Sandberg, Jovita Sosa. Dans av Henrik Möller, Tove Klang och Cecilia Tomasdotter. En del i projektet Imago Dei - du är Guds avbild

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS i Tingvallagymnasiets gymnastiksal

13 april, 2020
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna Förskolan - stängd

 • Kl: 18:30 - 20:30
  Musikkåren övar-Inställt

14 april, 2020
 • Kl: 14:00 - 16:00
  Tisdagsträffen "Martin Luther och rättfärdiggörelsen"

 • Kl: 18:30 - 20:30
  Inställt - Församlingsmöte om fortsatt byggprocess

15 april, 2020
 • Kl: 09:00 - 09:15
  Morgonandakt

 • Kl: 09:30 - 12:00
  TIV svenska - inställt

 • Kl: 11:15 - 12:00
  Babyrytmik - inställd

 • Kl: 12:00 - 16:00
  Öppna Förskolan - stängd

 • Kl: 18:00 - 19:30
  Bibelsamtal Apg

16 april, 2020
 • Kl: 09:30 - 12:00
  TIV handarbete - inställt

 • Kl: 09:30 - 11:00
  Mixturen

17 april, 2020
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna Förskolan - stängd

 • Kl: 19:00 - 22:00
  Tornado tonår

18 april, 2020
 • Kl: 09:00 - 11:00
  Hållbarhetsfrukost. Om grön diakoni, mm. Inställt - flyttas till hösten.

19 april, 2020
 • Kl: 11:00 - 13:00
  GUDSTJÄNST."Påskens vittnen" Per-Ulrik Johansson. Kyrkfika.

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS i Tingvallagymnasiets gymnastiksal

20 april, 2020
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna Förskolan - stängd

 • Kl: 18:00 - 20:00
  Stick & Trivs

 • Kl: 18:30 - 20:30
  Inställt - Musikkåren övar

21 april, 2020
 • Kl: 10:30 - 12:00
  Promenadgrupp

 • Kl: 18:15 - 19:45
  Scout i Mariebergsskogen

22 april, 2020
 • Kl: 09:00 - 09:15
  Morgonandakt

 • Kl: 09:30 - 12:00
  TIV svenska - inställt

 • Kl: 11:15 - 12:00
  Babyrytmik - inställd

 • Kl: 12:00 - 16:00
  Öppna Förskolan - stängd

 • Kl: 18:15 - 19:00
  Miniblås

 • Kl: 19:00 - 20:00
  Ungdomsbandet

23 april, 2020
 • Kl: 09:30 - 12:00
  TIV handarbete - inställt

24 april, 2020
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna Förskolan - stängd

 • Kl: 19:00 - 22:00
  Tornado tonår

25 april, 2020
 • Kl: 10:00 - 13:00
  Familjescout

26 april, 2020
 • Kl: 11:00 - 13:00
  GUDSTJÄNST."Den gode herden" Per-Ulrik Johansson. Musik av Nils Erik Hagström och Pär Jorsäter. Bön- och offerdag för Equmeniakyrkans nationella arbete. Kyrkfika.

 • Kl: 13:00 - 14:00
  På tal om Bibeln - möten som berör. Ekumeniskt bibelstudium. Jeremia - en motvillig profet.Felix Egegren.

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS i Tingvallagymnasiets gymnastiksal

27 april, 2020
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna Förskolan - stängd

 • Kl: 18:00 - 20:00
  Stick & Trivs

 • Kl: 18:30 - 20:30
  Inställt - Musikkåren övar

28 april, 2020
 • Kl: 14:00 - 16:00
  Tisdagsträffen "Ålderdom och vishet" Robert Lindell

 • Kl: 18:15 - 19:45
  Scout i Mariebergsskogen

29 april, 2020
 • Kl: 09:00 - 09:15
  Morgonandakt

 • Kl: 09:30 - 12:00
  TIV svenska - inställt

 • Kl: 10:30 - 13:30
  Äggostens dag i cafét.

 • Kl: 11:15 - 12:00
  Babyrytmik - inställd

 • Kl: 12:00 - 16:00
  Öppna Förskolan - stängd

 • Kl: 18:15 - 19:00
  Miniblås

 • Kl: 19:00 - 20:00
  Ungdomsbandet

30 april, 2020
 • Kl: 09:30 - 12:00
  TIV handarbete - inställt

 • Kl: 09:30 - 11:00
  Mixturen

1 maj, 2020
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna Förskolan - stängd

3 maj, 2020
 • Kl: 11:00 - 13:00
  NATTVARDSGUDSTJÄNST. "Trösta och bygg upp!" Fam Eriksson, Equmeniakyrkan, Anneli Sandberg. Musik av Jenny Velichko. Kyrkfika.

 • Kl: 12:45 - 14:15
  Församlingsmöte med information från Equmeniakyrkans arbete i Kongo Kinshasa.

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS i Tingvallagymnasiets gymnastiksal