Tillbaka till Kontakt

Anställda medarbetare

Anneli_140px

Anneli Sandberg  tjl 40% Pastor och församlingsföreståndare, studentpastor KAU 50%
anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se

054-22 444 81

Per-Ulrik Johansson Pastor, tf församlingsföreståndare
.Per-Ulrik.Johansson@kyrkanicentrum.se

054-22 444 82

Jovita_140px

Jovita Sosa Diakon

jovita@kyrkanicentrum.se

054-22 444 83

Kanslist Sven Wedemalm

info@kyrkanicentrum.se

Vill du boka lokal? Mejla bokning@kyrkanicentrum.se

054 15 38 80

Personal - Elvy_140px

Elvy Axelsson Förskolepedagog
elvy@kyrkanicentrum.se

Förskollärare nås via exp 054-153880

 

 

 

Nils Erik Hagström  Musikkoordinator 50%, vik vaktmästare 20%.
erik.hagstrom@kyrkanicentrum.se

054 224 44 85

.

.

personal_tom

.