Om oss

En kyrka mitt i livet, för hela livet! Tingvallakyrkans församling bildades 27 april 2013, när Karlstads Baptistförsamling och Karlstads Missionsförsamling beslutade att gå samman och bli ett. Vi är en församling i Equmeniakyrkan.

Vi finns på Östra Torggatan 18 mitt i centrala Karlstad. Vi har många verksamheter – men det bästa med oss är alla människor!

Medlem?

Tingvallakyrkans församling har ca 350 medlemmar. Alla är olika i ålder, grad av engagemang och hur vi tror. Men gemensamt för vår tro är att den söker sin grund i treenig Gud där Jesus Kristus är församlingens centrum. Vi är en demokratisk församling där varje medlem har lika rösträtt. Läs vidare i vår värdegrund.

Du behöver inte vara medlem för att vara med i vår verksamhet.

Däremot vill vi gärna bjuda in till medlemskap i församlingen. Medlem blir man formellt när man skrivs in i församlingsboken. Men medlemskapet är värt att samtala om och reflektera över. Det finns många bilder – och fördomar – om vad medlemskap i församling är. Så är du nyfiken, har frågor och funderingar: Kontakta någon församlingsmedlem – enklast våra pastorer Anneli Sandberg eller Per-Ulrik Johansson, så kan vi samtala vidare.

Dop, vigsel eller begravning?

Kontakta någon av församlingens pastorer. Här kommer några ”bra -att – veta”:

Församlingens pastorer döper både späda barn efter föräldrars önskan och efter egen bekännelse. Dopet är ett och detsamma oavsett i vilket samfund man döps, och oavsett i vilken ålder man döps.

I Equmeniakyrkan ligger beslutet att viga par av samma kön hos den enskilda församlingen. Tingvallakyrkans församling har beslutat att erbjuda vigsel av samkönade par. Båda församlingens pastorer står till tjänst för vigslar.

 

Boka och/eller hyra lokal?

Vi är ett mycket prisvärt alternativ, mitt i stan, för för både det lilla och stora mötet.
Vår kyrksal är också mycket populär som konsertlokal p.g.a. dess fantastiska akustik!
Många av våra gäster återkommer år efter år till oss då vi erbjuder bra läge, gott fika, funktionella lokaler och god stämning! Allt till ett mycket konkurrenskraftigt pris!
Kontakta vår vaktmästare Sara Enqvist för mer information vad vi kan erbjuda er inför nästa medlemsmöte, föreläsning eller möte. Hon nås på telefon 054-22 444 84  tis- fre 10-15.  Du kan också skicka ett mail på adressen sara@kyrkanicentrum.se.

Kyrka för fairtrade

fairtrade”Fairtrade är ett sätt att väva ihop våra liv med andra människor i världen”, sa Sara Enqvist när hon mottog Tingvallakyrkans Fairtradediplom i gudstjänsten den 23 november 2014. Tingvallakyrkans församling är Kyrka för fairtrade vilket bland annat betyder att på kyrkfikan och i cafét får du alltid rättvisemärkt kaffe/te.

Tingvallakyrkans församling?

Den 27 april 2013 beslutade Karlstads Missionsförsamling och Karlstads Baptistförsamling att bilda en ny, gemensam församling. Namnet på vår nya församling är Tingvallakyrkans församling, och byggnaden vi finns i, som tidigare hette Betlehemskyrkan, heter nu Tingvallakyrkan.

Dock kan vi konstatera att inga yttre förändringar får göras i Betlehemskyrkans fasad. Där står det att byggnaden heter Betlehemskyrkan. Situationen blir alltså lik en annan stor byggnad i Karlstad, nämligen den vid Stora Torget där det står Wermlandsbanken – men i den byggnaden finns ingen bank. Tingvallakyrkan är däremot i allra högsta grad fortfarande en kyrka, och vi bär med oss både gamla Betlehemskyrkan och Baptistkyrkan i allt vi gör.

Under många år har församlingarna samarbetat av och till. Under hösten 2009 initierades de samtal som ledde fram till en avsiktsförklaring att bilda ny församling tillsammans, ett beslut som fattades 30 maj 2012. Sedan dess har ett arbete lagts ner på att utreda vilken byggnad den nya församlingen ska ha som sin hemvist, liksom på att ta fram församlingsordning och stadgar. Detta arbete har löpt fram till bildarmötet den 27 april 2013. Nu pågår arbetet med att byta namn, skapa en ny hemsida, byta skyltar… och förstås att forma en ny gemensam församling som kan få verka i Karlstad minst lika länge som de gamla två församlingarna gjorde!

Välkommen att utforska Tingvallakyrkan!