Tillbaka till Grupper

RPG Karlstad

RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap) fanns tidigare representerade via lokalföreningar i de olika kyrkorna i Karlstad. Sedan några år finns istället en gemensam RPG-förening i Karlstad, där Tingvallakyrkan finns med.

En tisdag i månaden kl 14.00 inbjuder RPG Karlstad till samlingar där gemenskap och bra program erbjuds. Samlingarna roterar mellan de olika kyrkor som ingår i föreningen. Se kalendariet för program.