Tillbaka till Barn & unga

Babyrytmik

Nu är babyrytmiken igång igen!

 

Vi begränsar antalet besökare till 10 föräldrar och deras barn även i höst, åtminstone ett tag till.
Vid ingången kommer ”biljetter” att finnas i en låda. När du kommer, ta en biljett och gå in.
Är lådan tom är det redan fullt i lokalen.  Biljetten lämnas tillbaka i lådan när du går.

– På Öppna förskolans Facebook-sida som du hittar här finner du förinspelade sånger och sagostunder.

 

Babyrytmiken är en nära stund med musik och dans där du har ditt barn i fokus. Rytmiken varar en termin, men du kommer de gånger som passar dig. Vi träffas normalt på onsdagar 11.15-12 under terminstid och håller på i 45 minuter. Ingen anmälan eller avgift.

 

På tisdagar och fredagar kl. 9.30 – 14.00 samt onsdagar 12 – 16 finns i normala tider Öppna Förskolan – ingen anmälan. Se mer under rubriken ”Öppna Förskolan”!

Frågor? Kontakta oss på telefonnummer 054 153880 eller skriv till rytmikledaren och vår förskolepedagog elvy@kyrkanicentrum.se