Tillbaka till Barn & unga

Babyrytmik

Babyrytmiken är en nära stund med musik och dans där du har ditt barn i fokus. Vi välkomnar barn 0-12 månader och deras föräldrar. Rytmiken varar en termin, men du kommer de gånger som passar dig. Vi träffas på onsdagar 11.15-12 under terminstid och håller på i 45 minuter. Ingen anmälan eller avgift.

– På Öppna förskolans Facebook-sida som du hittar här finner du förinspelade sånger och sagostunder.

På tisdagar och fredagar kl. 9.30 – 14.00 samt onsdagar 12 – 16 finns under terminstid Öppna Förskolan – ingen anmälan. Se mer under rubriken ”Öppna Förskolan”!

Frågor? Kontakta oss på telefonnummer 054 153880 eller skriv till rytmikledaren och vår förskolepedagog elvy@kyrkanicentrum.se