Kalender

17 januari, 2022
 • Kl: 15:00 - 17:00
  Stick och trivs

  Plats: Tro

18 januari, 2022
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

19 januari, 2022
 • Kl: 09:00 - 10:00
  Morgonandakt - sänds även digitalt

 • Kl: 10:00 - 12:00
  TIV - träna svenska

 • Kl: 11:15 - 12:00
  Babyrytmik

 • Kl: 12:00 - 16:00
  Öppna förskolan

20 januari, 2022
 • Kl: 10:00 - 12:00
  TIV - träna svenska/hantverk

21 januari, 2022
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 19:00 - 22:00
  Tornado - Tonår

  Plats: Kärlek

23 januari, 2022
 • Kl: 11:00 - 13:00
  GUDSTJÄNST "Jesus skapar tro", Per-Ulrik Johansson. Musik Pär Jorsäter.

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS innebandy Tingvallagymnasiets idrottshall. Kontaktperson: Johannes Arkbro 0767868368

 • Kl: 18:30 - 19:30
  Ekumenisk gudstjänst i Domkyrkan. Predikan av Equmenias generalsekreterareCarin Dernulf

24 januari, 2022
 • Kl: 15:00 - 17:00
  Stick och trivs

  Plats: Tro

25 januari, 2022
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

26 januari, 2022
 • Kl: 09:00 - 10:00
  Morgonandakt - sänds även digitalt

 • Kl: 10:00 - 12:00
  TIV - träna svenska

 • Kl: 11:15 - 12:00
  Babyrytmik

 • Kl: 12:00 - 16:00
  Öppna förskolan

27 januari, 2022
 • Kl: 09:30 - 11:00
  Mixturen

  Plats: Kyrksalen

 • Kl: 10:00 - 12:00
  TIV - träna svenska/hantverk

28 januari, 2022
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 19:00 - 22:00
  Tornado - Tonår

  Plats: Kärlek

29 januari, 2022
 • Kl: 09:00 - 11:00
  Hållbarhetsfrukost Framflyttad till 19/3

  Plats: Cafe och församlingsal

30 januari, 2022
 • Kl: 11:00 - 13:00
  NATTVARDSGUDSTJÄNST "Jesus skapar hopp", Per-Ulrik Johansson, Musik Ing-Marie Arkbro och Inger Bergström. Efter gudstjänsten finns möjlighet till samtal om medlemskap i församlingen.

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS innebandy Tingvallagymnasiets idrottshall. Kontaktperson: Johannes Arkbro 0767868368

31 januari, 2022
 • Kl: 15:00 - 17:00
  Stick och trivs

  Plats: Tro

1 februari, 2022
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

2 februari, 2022
 • Kl: 09:00 - 10:00
  Morgonandakt - sänds även digitalt

 • Kl: 10:00 - 12:00
  TIV - träna svenska

 • Kl: 11:15 - 12:00
  Babyrytmik

 • Kl: 12:00 - 16:00
  Öppna förskolan

3 februari, 2022
 • Kl: 10:00 - 12:00
  TIV - träna svenska/hantverk

4 februari, 2022
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 10:30 - 12:00
  Bibelsamtal Johannesevangeliet

  Plats: Församlingssal

 • Kl: 19:00 - 22:00
  Tornado - Tonår

  Plats: Kärlek

5 februari, 2022
 • Kl: 10:00 - 12:00
  Familjescout

6 februari, 2022
 • Kl: 11:00 - 13:00
  GUDSTJÄNST med alla åldrar. "Välkommen till världen". Anneli Sandberg. Babyrytmiken med Elvy Axelsson, Andreas Sjögren, Anki Löwenhamn och Nils Erik Hagström. Ljuständning för barn födda 2019 och 2020.

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS innebandy Tingvallagymnasiets idrottshall. Kontaktperson: Johannes Arkbro 0767868368

7 februari, 2022
 • Kl: 15:00 - 17:00
  Stick och trivs

  Plats: Tro

8 februari, 2022
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 14:00 - 16:00
  Tisdagsträffen "Stressa ner och lev upp" Ninni Länsberg

  Plats: Café & församlingssalen

9 februari, 2022
 • Kl: 09:00 - 10:00
  Morgonandakt - sänds även digitalt

 • Kl: 10:00 - 12:00
  TIV - träna svenska

 • Kl: 11:15 - 12:00
  Babyrytmik

 • Kl: 12:00 - 16:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 19:00 - 21:00
  Temakväll "Vägen till tro" ,Sam Wåhlin, enkelt fika.

  Plats: Café och församlingssal

10 februari, 2022
 • Kl: 09:30 - 11:00
  Mixturen

  Plats: Kyrksalen

 • Kl: 10:00 - 12:00
  TIV - träna svenska/hantverk

 • Kl: 18:30 - 20:00
  Bibelsamtal om Johannesevangeliet

  Plats: Musikrummet

11 februari, 2022
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 19:00 - 22:00
  Tornado - Tonår

  Plats: Kärlek

13 februari, 2022
 • Kl: 11:00 - 13:00
  GUDSTJÄNST "Nåd och tjänst". Per-Ulrik Johansson. Musik Sångelever från Sundstagymnasiet och Karin Wahlén.

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS innebandy Tingvallagymnasiets idrottshall. Kontaktperson: Johannes Arkbro 0767868368

14 februari, 2022
 • Kl: 15:00 - 17:00
  Stick och trivs

  Plats: Tro

15 februari, 2022
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan