Kalender

26 september, 2021
 • Kl: 11:00 - 13:00
  GUDSTJÄNST "Rikedom och rikedom". Anneli Sandberg. Musik, Blåsare från Karlstad Orkesterförening, Mozart serenad i c-moll, Barnens stund. Sänds digitalt.

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS innebandy Tingvallagymnasiets idrottshall. Kontaktperson: Johannes Arkbro 0767868368

27 september, 2021
 • Kl: 18:30 - 20:30
  Musikkåren

  Plats: Café + församlingssal

28 september, 2021
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna Förskolan

 • Kl: 10:30 - 13:00
  Promenadgrupp, samling vid Tingvallakyrkan

29 september, 2021
 • Kl: 09:00 - 10:00
  Morgonandakt - sänds även digitalt

 • Kl: 11:00 - 12:00
  Babyrytmik

  Plats: Kärlek

 • Kl: 12:00 - 16:00
  Öppna Förskolan

 • Kl: 14:00 - 16:00
  Öppen kyrka

 • Kl: 19:00 - 20:00
  Träff för konfirmander och föräldrar

  Plats: Caféet

1 oktober, 2021
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna Förskolan

 • Kl: 19:00 - 22:00
  Tornado - Tonår

  Plats: Kärlek

2 oktober, 2021
 • Kl: 00:00 - 23:59
  Scout - Svealandskampen

3 oktober, 2021
 • Kl: 11:00 - 13:00
  Nattvardsgudstjänst,"Sånger till tröst", Per-Ulrik Johansson. Musik, Louise Hedberg och Joel Holmqvist. Barnens stund. Sänds digitalt.

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS innebandy Tingvallagymnasiets idrottshall. Kontaktperson: Johannes Arkbro 0767868368

4 oktober, 2021
 • Kl: 18:30 - 20:30
  Musikkåren

  Plats: Café + församlingssal

5 oktober, 2021
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna Förskolan

6 oktober, 2021
 • Kl: 09:00 - 10:00
  Morgonandakt - sänds även digitalt

 • Kl: 11:00 - 12:00
  Babyrytmik

  Plats: Kärlek

 • Kl: 12:00 - 16:00
  Öppna Förskolan

7 oktober, 2021
 • Kl: 09:30 - 11:00
  Mixturen

  Plats: Kyrksalen

8 oktober, 2021
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna Förskolan

 • Kl: 19:00 - 22:00
  Tornado - Tonår

  Plats: Kärlek

9 oktober, 2021
 • Kl: 00:00 - 23:59
  Regiondag, Equmeniakyrkans Region Svealand, Karlskoga Folkhögskola.

10 oktober, 2021
 • Kl: 11:00 - 13:00
  GUDSTJÄNST med alla åldrar. Anneli Sandberg, equmeniastyrelsen. Musik, Anki Löwenhamn Bön- och offerdag för Equmenia. Sänds digitalt.

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS innebandy Tingvallagymnasiets idrottshall. Kontaktperson: Johannes Arkbro 0767868368

11 oktober, 2021
 • Kl: 18:30 - 20:30
  Musikkåren

  Plats: Café + församlingssal

12 oktober, 2021
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna Förskolan

 • Kl: 10:30 - 13:00
  Promenadgrupp, samling vid Tingvallakyrkan

 • Kl: 18:15 - 19:45
  Scout i Mariebergsskogen

13 oktober, 2021
 • Kl: 09:00 - 10:00
  Morgonandakt - sänds även digitalt

 • Kl: 11:00 - 12:00
  Babyrytmik

  Plats: Kärlek

 • Kl: 12:00 - 16:00
  Öppna Förskolan

14 oktober, 2021
 • Kl: 18:30 - 20:00
  Bibelsamtal Johannesevangeliet

15 oktober, 2021
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna Förskolan

 • Kl: 19:00 - 22:00
  Tornado - Tonår

  Plats: Kärlek

16 oktober, 2021
 • Kl: 10:00 - 16:00
  Grön kyrka - aktivitetsdag

  Plats: Korskyrkan

17 oktober, 2021
 • Kl: 11:00 - 13:00
  GUDSTJÄNST "Att leva tillsammans". Anneli Sandberg, kyrkfika. Musik, Mixturen. Barnens stund. Sänds digitalt.

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS innebandy Tingvallagymnasiets idrottshall. Kontaktperson: Johannes Arkbro 0767868368

18 oktober, 2021
 • Kl: 18:30 - 20:30
  Musikkåren

  Plats: Café + församlingssal

19 oktober, 2021
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna Förskolan

 • Kl: 18:15 - 19:45
  Scout i Mariebergsskogen

20 oktober, 2021
 • Kl: 09:00 - 10:00
  Morgonandakt - sänds även digitalt

 • Kl: 11:00 - 12:00
  Babyrytmik

  Plats: Kärlek

 • Kl: 12:00 - 16:00
  Öppna Förskolan

21 oktober, 2021
 • Kl: 09:30 - 11:00
  Mixturen

  Plats: Kyrksalen

22 oktober, 2021
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna Förskolan

 • Kl: 19:00 - 22:00
  Tornado - Tonår

  Plats: Kärlek

23 oktober, 2021
 • Kl: 09:00 - 10:30
  Digital Hållbarhetsfrukost i Allas Trädgård på Kronoparken. Hållbarhetsutmaningar och allas lika värde mitt i en pandemi. Eden Mengisteab och Samuel Petros Sebhatu

 • Kl: 10:00 - 12:00
  Familjescout

24 oktober, 2021
 • Kl: 11:00 - 13:00
  GUDSTJÄNST, "Samhällsansvar", Per-Ulrik Johansson. Musik, Simon Halvarsson och Göran Almquist. Barnens stund. Sänds digitalt.

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS innebandy Tingvallagymnasiets idrottshall. Kontaktperson: Johannes Arkbro 0767868368

25 oktober, 2021
 • Kl: 18:30 - 20:30
  Musikkåren

  Plats: Café + församlingssal