Sjukhuskyrkan och Universitetskyrkan

Sjukhuskyrkan är kyrkornas gemensamma arbete på sjukhusen. På Centralsjukhuset i Karlstad finns Håkan Fhager, präst, Anna-Karin Berglind, diakon, båda från Svenska kyrkan och Anders Persson, pastor i Equmeniakyrkan. Läs mer om sjukhuskyrkans arbete här.

Universitetskyrkan är kyrkornas arbete på universitetet. I Karlstad är det Cristoffer Forssander, Svenska kyrkan och Anneli Sandberg, Equmeniakyrkan som finns till för studenter och personal. Hösten 2020 gjordes en liten presentationsfilm som du kan se här