Gudstjänst & andakt

Ett av många rum för försoning – gudstjänst varje söndag

Gudstjänsterna är församlingens nav. Under terminstid firar vi kl 11.00, under sommaren kl 17.00.

I gudstjänstens flöden formas vi genom mötet med varandra och med Gud. Vi får ta del av Guds ord, evangeliet som predikas på olika sätt. Vi får dela vår längtan efter försoning och helhet i relationer mellan människor, mellan människa och natur och mellan människa och Gud. Vi ber för alla utsatta människor i vår egen stad, för alla som arbetar med klimatfrågan, som vårdar sjuka i covid -19, ja, listan kan göras lång. Vi delar också med oss av våra resurser i form av pengar som vi samlar in till församlingens verksamhet och andra ändamål. Till sist vi sänds ut igen till den värld som vi och Gud älskar.

En gång i månaden, ungefär, under terminstid, firar vi gudstjänst med alla åldrar – en gudstjänst där alla kan vara med hela tiden, oavsett ålder.  I övriga gudstjänster är barnen med den första delen, då vi alltid tänder ljus och ber med barnen.

Även om gudstjänsternas form växlar från gång till gång så finns det mycket att känna igen sig i från gång till gång: vi sjunger, vi ber – det finns alltid utrymme att tända ett ljus…

Vi är en kyrka där många hjälps åt. Det märks även i gudstjänsterna.

Under terminstid  till Barnens stund, barnaktiviteten under gudstjänsttid.

I samband med gudstjänsterna fikar vi. 20% av det vi betalar för kyrkfikat går till biståndsorganisationen Diakonia.

Den som önskar kan även gå in i kyrkan för personlig andakt under de tider som Caféet är öppet.

 

Imago Dei – Du är Guds avbild

… är namnet på ett gudstjänstprojekt som pågår i Tingvallakyrkan. Vi tar hjälp av dans, musik, bibeltexter, böner från alla tider för att berätta att alla är Guds avbilder, oavsett kropp, kön och erfarenheter. Vi undersöker gudsbilder och människobilder, vi upplever och berörs bortom orden. En gudstjänst återstår, håll utkik efter datum! Koreograf är Karin Svedberg. Gudstjänsterna äger rum vanlig gudstjänsttid.
Bild: Margareta Jansson.