Tillbaka till Gudstjänst & andakt

Konfirmation

 

Equmeniakyrkorna runt Karlstad (Tingvallakyrkan, Skårekyrkan, Sannerudskyrkan Kil, Equmeniakyrkan
Fagerås mfl) inbjuder dig som börjar 8:an till hösten. Vi träffas en onsdag kl.17.00 – 19.00 och en söndag
ca 11.00 – 16.00 i månaden. I läsningen ingår ett par övernattningar och ett läger (26/6-1/7) innan konfirmationshögtiden. Allt kostar 1500 kr.


Söndagarna börjar med gudstjänst i någon av våra kyrkor, sedan fortsätter vi utomhus, vandrar, lagar mat över öppen eld, samtalar om livet, om tro och bibel, om hur vi tar hand om varandra och vår jord och mycket mer.

Första träffen är en informationsträff för konfirmander och anhöriga onsdag 21/9 kl.19.00 i
Tingvallakyrkan.
Anmäl dig senast 11/9 till
per-ulrik.johansson@tingvallakyrkan.se .
(Ange namn, adress, telefon, födelsenummer,
ev allergier eller särskild kost.)
För mer information; Per-Ulrik Johansson 0705-9654933.

Här nere hittar du lite mer information om konfirmationsläsningen.