Kalender

Detta händer i Tingvallakyrkan den närmaste tiden framöver. Kalendern uppdateras löpande.

29 september, 2023
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 11:30 - 13:30
  Lunchcafé

30 september, 2023
 • Kl: 09:00 - 17:00
  Värmlandstrampen med scouter från hela Värmland, Tyrskogen.

1 oktober, 2023
 • Kl: 11:00 - 13:00
  NATTVARDSGUDSTJÄNST, Per-Ulrik Johansson. Musik Lis Nilsson, Marianne Gustavsson, Inger Bergström. Barnens stund, Kyrkfika. Sänds även digitalt

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS innebandy Tingvallagymnasiets idrottshall. Kontaktperson: Johannes Arkbro 0767868368

2 oktober, 2023
 • Kl: 10:00 - 14:00
  Öppna förskolans dag

  Plats: Mariebergsskogen

 • Kl: 15:00 - 17:00
  Stick och trivs

 • Kl: 18:30 - 20:30
  Musikkåren

  Plats: Församlingssal och café

3 oktober, 2023
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 11:30 - 13:00
  Lunchcafé

 • Kl: 14:00 - 16:00
  Tisdagsträffen - Musikkryss med kören Da Capo

 • Kl: 18:15 - 19:45
  Scout, Mariebergsskogen

 • Kl: 19:00 - 20:00
  PULS innebandy Herrhagsskolans idrottshall

4 oktober, 2023
 • Kl: 09:00 - 09:15
  Morgonandakt - sänds även digitalt

 • Kl: 10:00 - 12:00
  TIV - träna svenska

  Plats: Församlingssalen

 • Kl: 11:15 - 12:00
  Babyrytmik

 • Kl: 11:30 - 13:30
  Lunchcafé

 • Kl: 12:00 - 16:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 14:00 - 15:00
  VI läser söndagens bibeltexter, samtal och fika.

  Plats: Församlingssalen

 • Kl: 19:00 - 20:30
  "Vad menar vi med att bibeln är Guds ord?", ekumenisk samling i Församlingshuset vid Domkyrkan med Mikael Tellbe, lärare vid Örebro teologiska högskola.

  Plats: Församlingshuset, Domkyrkan

5 oktober, 2023
 • Kl: 09:30 - 11:30
  Mixturen

  Plats: Kyrksalen

 • Kl: 09:45 - 12:00
  TIV - handarbete och träna svenska

 • Kl: 11:30 - 13:30
  Lunchcafé

6 oktober, 2023
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 11:30 - 13:30
  Lunchcafé

 • Kl: 19:00 - 22:00
  Tornado

7 oktober, 2023
 • Kl: 10:00 - 14:00
  Hon som är - repetition

  Plats: Kyrksalen

8 oktober, 2023
 • Kl: 11:00 - 13:00
  GUDSTJÄNST med alla åldrar, bön och offerdag för Equmenia. Tornado, Amicka Hultsten, Anneli Sandberg. Kyrkfika. Sänds även digitalt

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS innebandy Tingvallagymnasiets idrottshall. Kontaktperson: Johannes Arkbro 0767868368

 • Kl: 18:00 - 19:00
  Tingvallakyrkans musikkår Höstkonsert

9 oktober, 2023
 • Kl: 15:00 - 17:00
  Stick och trivs

 • Kl: 18:30 - 20:30
  Musikkåren

  Plats: Församlingssal och café

10 oktober, 2023
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 11:30 - 13:00
  Lunchcafé

 • Kl: 18:15 - 19:45
  Scout, Mariebergsskogen

 • Kl: 19:00 - 20:00
  PULS innebandy Herrhagsskolans idrottshall

11 oktober, 2023
 • Kl: 09:00 - 09:15
  Morgonandakt - sänds även digitalt

 • Kl: 10:00 - 12:00
  TIV - träna svenska

  Plats: Församlingssalen

 • Kl: 11:15 - 12:00
  Babyrytmik

 • Kl: 11:30 - 13:30
  Lunchcafé

 • Kl: 12:00 - 16:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 14:00 - 15:00
  VI läser söndagens bibeltexter, samtal och fika.

  Plats: Församlingssalen

12 oktober, 2023
 • Kl: 09:30 - 11:30
  Mixturen

  Plats: Kyrksalen

 • Kl: 09:45 - 12:00
  TIV - handarbete och träna svenska

 • Kl: 11:30 - 13:30
  Lunchcafé

13 oktober, 2023
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 11:30 - 13:30
  Lunchcafé - stängt på grund av begravning

 • Kl: 19:00 - 22:00
  Tornado

15 oktober, 2023
 • Kl: 11:00 - 13:00
  GUDSTJÄNST. "Trons kraft". Per-Ulrik Johansson. Musik Bengt Lundgren och Karin Wahlén. Barnens stund. Kyrkfika. Sänds även digitalt

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS innebandy Tingvallagymnasiets idrottshall. Kontaktperson: Johannes Arkbro 0767868368

16 oktober, 2023
 • Kl: 15:00 - 17:00
  Stick och trivs

 • Kl: 18:30 - 20:30
  Musikkåren

  Plats: Församlingssal och café

17 oktober, 2023
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 11:30 - 13:00
  Lunchcafé

 • Kl: 14:00 - 16:00
  Tisdagsträffen "Kulturmötet - utmaning och möjlighet" Brita Bodin

 • Kl: 18:15 - 19:45
  Scout, Mariebergsskogen

 • Kl: 19:00 - 20:00
  PULS innebandy Herrhagsskolans idrottshall

18 oktober, 2023
 • Kl: 09:00 - 09:15
  Morgonandakt - sänds även digitalt

 • Kl: 10:00 - 12:00
  TIV - träna svenska

  Plats: Församlingssalen

 • Kl: 11:15 - 12:00
  Babyrytmik

 • Kl: 11:30 - 13:30
  Lunchcafé

 • Kl: 12:00 - 16:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 13:00 - 15:00
  Fotograf Öppna förskolan

  Plats: Tro

 • Kl: 14:00 - 15:00
  VI läser söndagens bibeltexter, samtal och fika.

  Plats: Församlingssalen

 • Kl: 17:00 - 19:00
  En salig röra - spagetti, laga o lappa, odla, pyssla, kaffehörna mm med alla åldrar

  Plats: Café, församlingsal, kyrksal

19 oktober, 2023
 • Kl: 09:45 - 12:00
  TIV - handarbete och träna svenska

 • Kl: 11:30 - 13:30
  Lunchcafé

 • Kl: 18:00 - 18:30
  Bön

  Plats: Kärlek

 • Kl: 18:30 - 20:00
  Bibelsamtal

  Plats: Kärlek

20 oktober, 2023
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 11:30 - 13:30
  Lunchcafé

 • Kl: 19:00 - 22:00
  Tornado

21 oktober, 2023
 • Kl: 10:00 - 12:00
  Familjescout

22 oktober, 2023
 • Kl: 11:00 - 13:00
  GUDSTJÄNST. "Att leva tillsammans". Per-Ulrik Johansson. Musik Da Capo. Barnens stund. Kyrkfika. Sänds även digitalt

 • Kl: 18:00 - 20:00
  PULS innebandy Tingvallagymnasiets idrottshall. Kontaktperson: Johannes Arkbro 0767868368

23 oktober, 2023
 • Kl: 15:00 - 17:00
  Stick och trivs

 • Kl: 18:30 - 20:30
  Musikkåren

  Plats: Församlingssal och café

24 oktober, 2023
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 11:30 - 13:00
  Lunchcafé

 • Kl: 18:15 - 19:45
  Scout, en kväll med scouter och föräldrar. Tingvallakyrkan.

  Plats: Kärlek

 • Kl: 19:00 - 20:00
  PULS innebandy Herrhagsskolans idrottshall

25 oktober, 2023
 • Kl: 09:00 - 09:15
  Morgonandakt - sänds även digitalt

 • Kl: 10:00 - 12:00
  TIV - träna svenska

  Plats: Församlingssalen

 • Kl: 11:15 - 12:00
  Babyrytmik

 • Kl: 11:30 - 13:30
  Lunchcafé

 • Kl: 12:00 - 16:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 14:00 - 15:00
  VI läser söndagens bibeltexter, samtal och fika.

  Plats: Församlingssalen

26 oktober, 2023
 • Kl: 09:30 - 11:30
  Mixturen

  Plats: Kyrksalen

 • Kl: 09:45 - 12:00
  TIV - handarbete och träna svenska

 • Kl: 11:30 - 13:30
  Lunchcafé

27 oktober, 2023
 • Kl: 09:30 - 14:00
  Öppna förskolan

 • Kl: 11:30 - 13:30
  Lunchcafé

 • Kl: 19:00 - 22:00
  Tornado

28 oktober, 2023
 • Kl: 11:00 - 17:00
  Sångglädje i centrum

  Plats: Anmälan senast tisdagen innan till anmalan@kyrkanicentrum.se