Tillbaka till Kontakt

Anställda medarbetare

 

Anneli_140px

Anneli Sandberg  Pastor, universitetspastor KAU 50%

anneli.sandberg@kyrkanicentrum.se

070-965 49 30

Per-Ulrik Johansson Pastor, församlingsföreståndare

.Per-Ulrik.johansson@tingvallakyrkan.se

070-965 49 33

Amicka Hultsten Diakoniassistent 50%

amicka.hultsten@kyrkanicentrum.se

070-965 49 31

Nils Erik Hagström  Koordinator för musik och kreativa uttryck, vaktmästare, bokning samt kansli

erik.hagstrom@kyrkanicentrum.se

070-965 49 34

.

 

Personal - Elvy_140px

Elvy Axelsson Förskolepedagog

elvy@kyrkanicentrum.se

Förskollärare nås via exp

054-15 38 80

 

Expeditionen

info@kyrkanicentrum.se

054 15 38 80

Telefontid

Tisdag och fredag 10-12, onsdagar 13-15

Gitte Jansson Husmor 30%

gitte.jansson@tingvallakyrkan.se

Nås via exp

054-15 38 80

.

personal_tom

.