Tillbaka till Musik

Tingvallakyrkans Musikkår

Tingvallakyrkans Musikkår är en symfonisk blåsorkester som har verkat oavbrutet i Karlstad sedan 1949, först som en del av Betlehemskyrkan/Karlstads Missionsförsamling och nu som en del av Tingvallakyrkan.

Kåren rymmer också flera mindre grupper och ensembler som medverkar i församlingens gudstjänster och på andra håll. Läs mer på musikkårens egen hemsida www.bmkarlstad.se