Tillbaka till Om oss

Ge en gåva

Församlingens arbete finansieras till stor del av gåvor från medlemmarna och andra stödjare. Du kan också vara med och de din gåva på något av följande sätt:

  • Kollekt
  • Postgiro/Bankgiro
  • Swish
  • Equmeniagåvan (Autogiro)
  • Kyrkoavgift

De fyra första ger effekter direkt i församlingens kassa. Kyrkoavgifter först året efter du lämnat ditt medgivande.

Kollekt

När det är kollekt i kyrkan kan du, om du så vill, lägga pengar i kollektkorgen eller ge kollekt med kort eller via en smartphone med swish. Ibland pålyser vi även en utgångskollekt, som är riktad till en speciell verksamhet. Den som leder gudstjänsten talar i så fall om vad kollekten går till.

Postgiro/Bankgiro

Du kan också stödja vårt arbete genom att sätta in pengar på vårt postgiro 37 24 30-9 eller bankgiro 985-1833.

Om du vill att det automatiskt skall dras en fast önskad summa varje månad till församlingen kan du antingen välja autogiro eller fast/stående överföring via din bank, eller använda Equmeniagåvan (se nedan)

Swish

Swish är en app som du beställer i internetbanken eller i mobilbanken. Detta funkar bara om du har en smartphone som mobiltelefon. Där kopplar du ihop ditt bankkonto med ditt mobilnummer. Från din mobiltelefon kan du då via appen betala till Tingvallakyrkan. Vårt swishnummer är: 123 115 80 21

Equmeniagåvan (Autogiro)

Equmeniagåvan är vår kyrkas gemensamma modell för att via autogiro bidra till församlingen och/eller kyrkans gemensamma arbete.

Det enklaste sättet att skänka gåvor via Equmeniagåvan är att använda Equmeniagåvans formulär. Det finns även en broschyr beskriver också hur pengarna fördelas inom verksamheten. I Equmeniagåvan kan du styra lite hur du vill att dina gåvor skall fördelas (se Alternativ B).

Om du väljer alternativ B kan du själv välja mycket mycket som skall gå till vår församling.

Glöm inte att skriva 3741 i fältet Församlingsnummer.

Equmeniakyrkans broschyr om Equmeniagåvan

Equmeniagåvans formulär

Kyrkoavgiften

Genom Kyrkoavgiften kan du via skattsedeln skänka 1 % av din inkomst till vårt arbete.

Det enklaste sättet att skänka gåvor via kyrkoavgiften är att använda Medgivande för kyrkoavgift formuläret.
Det finns även en broschyr beskriver också hur pengarna från Kyrkoavgiften fördelas inom verksamheten.

Glöm inte att skriva Tingvallakyrkan i fältet Församlingsnamn.

Equmeniakyrkans broschyr om Kyrkoavgiften

Medgivande för kyrkoavgift formulär

För att fungera från januari nästa år måste medgivandet för kyrkoavgiften vara inlämnat i så god tid att kyrkan kan rapportera det vidare till Skattemyndigheten före 1 november. Missar du detta datum dröjer det ytterligare ett helt år innan Kyrkoavgiften börjar tas ut.

Församlingen får minst 68 % av din gåva via Kyrkoavgiften. Resterande medel används till församlingsstöd (extra bidrag till ekonomiskt svagare församlingar i Equmeniakyrkan) och pionjärsatsningar.