Tillbaka till Om oss

Jobba hos oss

Tingvallakyrkan i Karlstad söker diakon 50-75% tjänst för arbete med unga och gamla

Om oss
Tingvallakyrkans församling med omkring 300 medlemmar bildades 2013 då
Karlstads Baptistförsamling och Karlstads Missionsförsamling gick samman.
Vår diakon lämnar oss nu för en tjänst på en annan ort, och vi söker hennes efterträdare.
Vi vill vara en öppen kyrka som tar vara på det centrala läget mitt i Karlstad.
Genom en mängd olika aktiviteter vill vi inbjuda till gemenskap med Jesus Kristus som centrum.
Vårt café med lunchservering fyra dagar i veckan, Öppna förskolan i samarbete med Karlstad
kommun, morgonandakter, bön och bibelsamtal, engagemang i miljöfrågor, tisdagsträffar med
föreläsningar av olika slag, språkträning och handarbetsgrupper är bara några exempel
Vi är många årsrika men också en hel del yngre. Vårt barn och ungdomsarbete är viktigt och består
av barnens stund, familjescout, scout, tonår och Puls – idrott. Tillsammans med Equmeniakyrkorna
runt Karlstad inbjuder vi till friluftskonfirmation.
Gudstjänsten är vårt centrum. En gudstjänst med musik av olika slag, alltifrån vår egen musikkår till
solister, lovsångsteam och saxofonkvartett.
Vår utmaning är att möta yngre och äldre som finns i och runt vår kyrka och församling och skapa
en gemenskap där man känner sig hemma och kan växa som människa och kristen.
Omsorgen om varandra är viktig oavsett vilken ålder vi har.
Vi har ett stort kontaktnät med föreningar och organisationer i Karlstad genom uthyrningen av våra
lokaler men också i det rika kulturliv som finns i staden. Vi har också ett bra samarbete med
kommunen där vi finns med i dialog omkring psykisk hälsa och hur vi lever tillsammans i
mångfald. Genom Karlstads ekumeniska råd knyter vi också kontakter och samarbetar. Ett exempel
är ”Leva i ovisshet” ett samtalsforum omkring existentiell hälsa som vi inbjudit till tillsammans
med Svenska kyrkan.
Vi är ett arbetslag med två pastorer, diakon, musik/vaktmästare/adminstratör, förskolepedagog och
husmor.

Om dig
Du som söker tjänsten hos oss vill, som en i arbetslaget, arbeta med både unga och äldre tillsammans
med vår equmeniastyrelse, frivilliga ledare och vårt diakoniråd i vardagstjänst och i gudstjänst.
Vi vill ha din ansökan med uppgift om möjlig tillträdesdag och löneanspråk senast 18/12 till
info@kyrkanicentrum.se.

Har du frågor om tjänsten kan du höra av dig till någon av
Per-Ulrik Johansson, församlingsföreståndare, 070–9654933, per-ulrik.johansson@tingvallakyrkan.se
Lars Furuholm, församlingsordförande, 070–6016547, larsg.furuholm@gmail.com

 

Frivilliga i Tingvallakyrkan

Verksamheten i Tingvallakyrkan bygger på ideella insatser. Utan scoutledare, cafépersonal, gudstjänstvärdar, svenskalärare, pianister och tonårsledare skulle vi inte vara mycket!

Vill Du vara en del av vårt glada gäng och träffa nya vänner för livet samtidigt som du delar med dig av din tid och dina kunskaper? Tveka inte att höra av dig till oss på 054-15 38 80, info@kyrkanicentrum.se eller direkt till någon i vår personal