Vi öppnar upp igen

Vi fortsätter att vara rädda om varandra, stannar hemma om vi har symptom, är noga med handhygienen.
Det innebär att de begränsningar som funnits runt våra samlingar tagits bort.  Fr.o.m nu är det personligt ansvar som gäller.

Gudstjänsterna, söndagar kl. 11:00, sänds också på nätet tills vidare.

Du kommer till vår livesändning och sparade sändningar genom att klicka här.
Instruktioner hur du gör för att följa oss digitalt finns här

Varje onsdag morgon finns en ny andakt att tillgå på nätet. Ibland sänds de live (före kl 9.00), ibland är de inspelade i förväg. Vill du vara med om morgonandakt fysiskt är du välkommen till kyrkan kl 9.00. Dessa andakter sänds inte, utan äger bara rum på plats (även om innehållet i de digitala andakterna och de vanliga kan överlappa varandra.)